Hvad kan du gøre som institution?

Luk alle
Åben alle

Kvasbunker og kvashegn

Kvasbunker

Skab et levested for insekter og andre arter på legepladsen. En god stor kvasbunke er et meget bedre skjul end de små færdiglavede insekthoteller, man kan købe.

Kvas er større og har flere små hulrum, som dyrene kan bruge til at gemme sig i. Kvasbunken er et godt levested og fødekilde for et utal af insekter, svampe, fugle og pattedyr som fx. salamandre, sommerfugle, træbukke, mariehøns og vilde bier.

Kvasbunken er desuden det bedste vinterhi et pindsvin kan tænke sig. Gør det synligt med skilte, der viser, hvilke dyr der kan bo der. På den måde kan I sammen med børnene snakke om de dyr, der bor der, og undersøge om I ser nogle af de arter, som lever i kvasbunker. Brug de blade, grannåle, småpinde eller lignende, som ligger på legepladsen.

Samarbejd f.eks. med forældrene, der kan komme med blade og lignende til kvasbunken.

Kvashegn

Køb eller få stolper fra forældre og skab et levested for forskellige arter, hvor I samtidig skaber et sted til fordybelse og leg på legepladsen.

Det kan formes til en hule, et sted til fordybelse f.eks. dialogisk læsning eller et roligt sted til leg. De kan også bruges til at skabe et læringsrum eller en naturlig afgrænsning på legepladsen. Samtidig skaber I et sted hvor forskellige arter kan leve og blive synlige for jer - f.eks. pindsvin.

Find nedfaldsgrene, afklippet hæk eller pinde i jeres lokalområde. I kan også skabe et samarbejde med forældrene, så de kommer med deres døde kvas fra træer, buske eller fældede træer og fylder på kvashegnet.

Beplantning

Giv plads til biodiversitet og mangfoldighed. Få overskydende buske, bær, træer, planter, blomster eller frø, fra forældre. Det kan også være ”ukrudt”, f.eks. hundeviol, engelsk græs og lignende. Fordelene ved disse blomster er, at de er hjemmehørende og bidrager til en rig mangfoldighed.

Hvis I har trådhegn rundt om legepladsen, kan I med fordel købe eller få hjemmehørende planter, som kan vokse i dette og gøre det levende, f.eks. snerle og vedbend. Det kan også være en frugtbusk som f.eks. tornefri brombær.

Skab et vandhul

Vores legepladser mangler vand til diverse arter, så de kan få slukket tørsten. Det gælder både for padder, pindsvin, insekter og fugle.

Hvis I gerne vil have mere biodiversitet på legepladsen, er vand en vigtig kilde til dette. Det kan f.eks. være en gryde, I ikke bruger mere, som bliver gravet ned. Det kan også være en gammel stegepande, som kan bruges som fuglebad.

Det er vigtigt at skabe en vej op af vandet ved hjælp af f.eks. sten og træ, så de arter, der falder i, kan komme op igen. Hvis det skal være større, kan det også være en nedgravet murbalje fyldt med sten, så der ingen druknerisiko er.

Ved at skabe en eller flere små vandoaser kan I være heldige, at I sammen med børnene kan se f.eks. pindsvin, bier, fugle og sommerfugle, der kommer for at tage en tår vand. Husk at fylde vand på i tørre perioder.

Plant et hjemmehørende træ eller en hjemmehørende busk

Vælg f.eks. selje-pil som sommerfugle og bier nyder som nektarkilde, når den sætter rakler/gæslinger.

Hjemmehørende træer skaber størst mangfoldighed, da insekterne er tilpasset disse, netop fordi træerne har været i Danmark i mange år. Hvis det er udenlandske træer og buske, vil ingen eller færre arter være tilknyttet disse træer.

Ved at vælge hjemmehørende får I derved større chance for at opleve større biodiversitet og skaber dermed også levested for flere arter på jeres legeplads.

I kan også plante frugttræer og buske og se, hvordan bier bestøver disse, hvorefter der kommer frugt til børnene.

Skab en blomstereng

At skabe en blomstereng er rigtig svært, da man ikke med sikkerhed ved, om frøene bliver til noget. Men det er til stor glæde for børnene at deltage i arbejdet. Her kan de rigtig få ejerskab.

Frø kan købes eller sankes (tages fra afblomstrede blomster) fra lokale blomster i jeres område. Hvis I køber frø, kan I med fordel købe blandinger af hjemmehørende frø, så I ikke kun får nektarkilder men også får levesteder, f.eks. løgkarse, som er værtsplante for både lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl og aurora. En værtsplante er et sted hvor sommerfugle kan lægge æg, og deres larver kan leve og udvikle sig.

Frøene kan både sås i højbede og i jord på legepladsen. I kan med fordel hegne det ind med ”forbudt-bånd” eller lægge en træramme, som I så kalder observationspunkt, hvor børn og voksne får fokus på, hvad der kan observeres fra dette sted.

Kompost

Køb eller byg en kompostbeholder. Her kan I smide jeres grønne affald samt evt. haveaffald fra legepladsen.

En kompostdynge er virkelig spændende, og børnene får stort ejerskab, fordi de kan smide deres grønne affald i og se det formulde.

Hvis I bygger en kompostbeholder, kan I med fordel sætte ruder af plexiglas i, så I sammen med børnene kan følge udviklingen.

Gamle træstammer

Hvis I har et træ, som går ud og udgør en sikkerhedsrisiko, så lad mest muligt af træstammen stå. Mange arter er knyttet til døde træer.

Ved at lade træet stå, ser I sammen med børnene, hvordan træet forandres. I kan også borde huller i (15 – 20 cm dybe og 3-8 mm brede) og se, hvordan forskellige vilde bier flytter ind.

Det, der skal skæres ned fra træet, kan med stor fordel blive liggende. Disse stammer og grene kan bruges som balancebomme og bænke. Nogle vil børn eller voksne kunne løfte og nyde at finde et mylder af liv under.

Køkkenhave

Skab en køkkenhave og plant til både børn, fugle og insekter. Det kan f.eks. være kål, som børnene kan spise, og som blandt andet sommerfuglelarver og snegle også gladeligt spiser.

Det kan også være jordbær, som både børn og mange andre arter nyder at spise.

Blomstrende krydderurter tiltrækker også mange bestøvere, og samtidig får børnene lov til at smage forskellige krydderurter.

I kan også med fordel sætte en stamme fra et løvtræ, hvor I har boret hul og sætter dyvler med svampesporer fra østershatte, på den måde vil I få østershatte, som I kan bruge i madlavning og samtidig følge den spændende proces fra dyvel med svampesporer til en svamp.

Lad græsset og urterne gro

I kan med fordel lade et område i græsset gro, som kun slås med buskrydder eller le en gang om året. I kan også lave en aktivitet med børnene, hvor I leger en stor ko der spiser græsset.

Børn og voksne kan kravle rundt og hive store totter græs op. Så kan I lade det ligge i en kort periode, så blomsterne kan smide deres frø. Der kan også slås stier i noget af græsset, hvor børnene så kan se og opleve hvad der sker, hvor græsset får lov til at vokse.

Højt græs med blomster og urter er levested for mange arter, og her vil børn kunne gå på opdagelse og lære, hvem der bor der.

Lad blomster og vilde urter stå

Giv lov til at lade f.eks. mælkebøtter stå på legepladsen. Børnene kan hjælpe med at sprede frøene, når de puster til mælkebøtten.

Der er mange arter knyttet til en mælkebøtte. Lad blomster og urter stå og følg sammen med børnene med i hvilke insekter, der kan have glæde af dette

Kontaktinfo

Natur og Grønne Områder
Louise Berg Hansen
Biolog
Torvet 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Tlf.: 96288144
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.