Deltagelse i kommune-konkurrencen

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. 

Derfor har miljøministeren igangsat kampagnen: 'Sammen om et VILDERE Danmark', som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Som en del af kampagnen dyster 92 af landets 98 kommuner, her i blandt Herning Kommune. om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen. 

På hjemmesiden dkvild.dk kan du finde masser af information om kampagnen og kommunekonkurrencen.

Du kan også læse deltagende kommuners 'grøn bog', hvor vi alle svarer på 3 spørgsmål.

Se her, hvad Herning Kommune har svaret

Luk alle
Åben alle

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?

Vi vil arbejde for at skabe mere, vildere og bedre natur på egne arealer, i samarbejde med private og offentlige jordejere. Det gælder både planlægningsmæssigt og i praksis.

Det er ikke bare noget vi siger, det står i vores kommuneplan.

Planlægningsrammen samles i det Grønne Danmarkskort som bliver en del af Herning Kommunes kommende kommuneplan (2021-2032).

Vi vil i den kommende planperiode, afsøge mulighederne for en styrket indsats i de naturområder eller steder, hvor der er potentiale for at give mere plads eller hvor der er muligheder for at rumme en mere vild natur.

Der vil være fokus på stor natur, der hvor den er, fx de store ådale omkring Storå, Karup Å og Skjern Å med deres tilknyttede natur og de store heder.

Der vil også være fokus på bynatur og udvikling af naturen og biodiversitet i en ring omkring Herning By. I Herning Kommune har vi desuden stærke traditioner for samarbejde med borgere, virksomheder, interessenter, fonde, nabokommuner og staten - på den måde skaber vi holdbare løsninger.

Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi

I Herning Kommunes vision står der:

Vi er altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe de rammer, vi skal leve af, og de rammer vi skal leve i.

Mottoet er: Her er alle muligheder åbne.

Det gælder også når vi taler om vild natur - helt overordnet er det derfor, vi bliver Danmarks Vildeste Kommune. Vi har spurgt vores kollegaer om, hvorfor de mener, vi bliver Danmarks Vildeste kommune

Her nogle af vores kollegaers svar

Vi har ambitioner

- Det første jeg tænker på, når jeg tænker Herning som vild kommune, er, at vi var den første kommune efter strukturreformen, der lavede en naturpolitik. Der fulgte også midler med til at implementere den. Det var - og er - ret ambitiøst. Så siden 2007 har kommunen ønsket og arbejdet for naturen i kommunen. Det er da vildt!

Vi skaber rammerne

- Med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort arbejder vi aktivt for at øge den biologiske mangfoldighed, gøre naturen mere robust og give naturen mere plads og sammenhæng.

- Fordi Herning Kommune arbejder fokuseret på at vurdere, hvordan vi skal bruge vores kommunale jord mere bæredygtigt i forhold til biodiversitet, CO2 og borgerinddragelse. Herunder rewilding, naturpleje, skoleskov og adgang til vild natur mm.

- Vi tør gøre noget andet.

Vi sikrer varighed gennem samarbejde

- Vi skaber fællesskaber og samarbejder med lodsejere, interesseorganisationer og andre relevante partnere.

- Vi vil gøre en hel by 'grøn by med vilje' - områdefornyelse med fokus på bl.a. biodiversitet.

Vi er vilde

- Vi vil skabe mere fri dynamik på naturarealerne og i åerne med helårsgræsning og naturgenopretningsprojekter.

"Vi samarbejder med nabokommunerne om at skabe bedre forhold for sjældne arter, fx brun pletvinge, vår-kobjælde og laks, for arterne kender ikke kommunegrænsen.

- Vildskab rimer på Herning.

Kort og godt: Vi bliver Danmarks Vildeste Kommune - "fordi tæmmet er så 2020".

Hvis vi havde en million til VILD natur, ville vi…

Hvis vi havde en million til VILD natur, ville vi

  • Realisere Grønt Danmarkskort og på den måde skabe mere natur.
  • Opkøbe flere arealer til udlægning af vild natur og til sammenbinding af vilde naturområder.
  • Skabe en ring af biodiversitet omkring Herning By.
  • Skabe bedre forhold for vores ansvarsarter.

Kontaktinfo

Natur og Grønne Områder
Louise Berg Hansen
Biolog
Torvet 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Tlf.: 96288144
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.